Kde pomáhám

Co se týká charity, tak jsem se v minulosti zúčastňovala takových akcí jako je Květinový den nebo jsem posílala DMSky. Přispívala jsem i konkrétním lidem (dětem) nebo jsem donesla věci do útulku. S tím, jak jsem se stala terapeutkou Bachovy terapie, se mi najednou otevřela možnost pomoci něčím konkrétním a někomu konkrétnímu, zlepšit něčí psychickou situaci, vrátit prožívání do harmonického stavu.

Teď momentálně pomocí Bachovy terapie zdarma pomáhám alespoň trochu zlepšit stav pejsků, které mají v dočasné péči úžasní dobrovolníci. O tom si můžete přečíst zde.


A s velkou radostí mohu oznámit, že od srpna 2016 spolupracuji s Nadačním fondem Šance onkoláčkům, což je nezisková organizace, která vznikla 17.12.2014 se záměrem materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami, dětem  s jiným závažným onemocněním, dětem v onkologické léčbě.