O mně

Mgr. Martina Taubrová, BFRP

registrovaný terapeut Bachovy terapie v Anglii

Účastník kurzů u lektorky Tessy Jordan (BIEP level 1–3)

Člen Mezinárodního registru praktiků v Anglii

Registrovaný praktik Bachových esencí v ČR

účastník Workshop for practitioner in Ipswich (UK) with Tessa Jordan - 21.10. 2015

účastník workshopu v italštině s Tamara Macelloni Ritorno agli origini v Bachově centru (UK) - 6.-7.7. 2016


Jmenuji se Martina Taubrová, žiji v Kladně a v současnosti pracuji jako terapeut Bachovy terapie.

Jsem vystudovaný pedagog (PřfUK), osm let jsem učila na osmiletém gymnáziu a základní škole. V minulosti jsem vyzkoušela mnoho alternativních metod a jen velmi málo z nich se mi osvědčilo. K Bachovým esencím jsem se dostala před šesti lety. Po neuvěřitelné zkušenosti s jejich působením jsem si hned zakoupila vlastní kompletní sadu. Od té doby jsem jejich používání cvičila hlavně na sobě a mých blízkých. Postupně se přidali i přátelé a jejich přátelé.

Certifikované kurzy Bachova centra ve Velké Británii

Zkušenosti s Bachovými esencemi byly úžasné a proto jsem se rozhodla udělat si certifikované kurzy Bachova centra ve Velké Británii. Bachovo centrum v Mount Vermontu je místem, kde žil a pracoval Dr. Edward Bach a kde dnes žijí a pracují jeho následovníci, kteří udržují jeho odkaz. Bachovo centrum poskytuje ucelené vzdělávání v certifikovaných programech, po jejichž absolvování si terapeut může zažádat o členství v Bachově mezinárodním registru praktiků.

Jsem jeden z mála registrovaných praktiků V ČR

První kurz jsem si udělala dálkově v angličtině přímo s Bachovým centrem v Anglii, druhý kurz jsem absolvovala v lednu 2012 v Praze. Tam jsem se také rozhodla, že mým cílem bude stát se Registrovaným praktikem Bachova centra (BFRP) a proto jsem v březnu odjela do Anglie a zúčastnila jsem se třetího kurzu u lektorky Tessy Jordan. Tento kurz je zakončen zkouškou, kterou jsem úspěšně zvládla, stejně tak druhou část a třetí část vzdělání. Dne 17.7. 2012 jsem byla přijata do Mezinárodního registru praktiků v Anglii a stala se tak teprve šestým registrovaným praktikem Bachových esencí u nás.

Jako jedna z mála terapeutů v ČR mohu za jménem používat zkratku BFRP – Bach Foundation Registrated Practitioner. O mé cestě za vzděláním v tomto oboru si můžete více přečíst zde.
I po dosažení nejvyššího možného vzdělání v tomto oboru pokračuji dál s workshopy pro practitionery viz níže.

Moje vize

Přestože mám nejvyšší možné vzdělání při Bach centre v UK, rozhodně bych chtěla pokračovat v poznání nových úžasných možností, které Bachovy esence přináší a rozšiřovat své znalosti i dalšími směry. V roce 2013 a 2014 jsem absolvovala první čtyři semináře z cyklu seminářů o psychosomatice u MUDr. Klímové. V říjnu 2014 jsem dokončila výcvik Motivační rozhovory u PhDr. Jana Soukupa Ph.D. A v lednu 2015 jsem ukončila roční výcvik Somatické koučování a nabízím také koučování, informace si můžete přečíst zde:www.martinataubrova.cz Na této stránce najdete v sekci O mně i pár soukromých informací. 

V říjnu 2015 jsem se zúčastnila workshopu pro practitionery v Ipswichi ve Velké Británie pod vedení Tessy Jordan. V červenci 2016 jsem se zúčastnila workshopu Ritorno alle origini - fiori di Bach e crescita spiritual v Bachově centru v Anglii. Tento workshop byl v italštině, takže mi umožnil opět se pocvičit v tomto jazyce.

Všechny aktuální informace najdete vždy na facebooku, kam dávám informace o tom, co se zrovna děje, kde je mne možno zastihnout, kdy naopak nebudu a podobně.

Bachovy esence pomáhají lidem každého věku, miminkům i seniorům, také zvířatům, často těhotným ženám a maminkám s malými dětmi. Mezi mé klienty patří samozřejmě i muži.

Jsem připravena pomoci i Vám, neváhejte mne kontaktovat!