Beech – Buk

Buk Vás naučí toleranci, pochopení a soucitu. Pochopíte, že jste součást něčeho většího než jste Vy sami, a že každý přispívá svým dílem k harmonii ve světě.

Klíčové symptomy

Netolerantní, kritický, odsuzující, nedostatek pokory a neschopnost vidět věci z pohledu jiných lidí.

Další možné symptomy

 • Jste naprosto netolerantní.
 • Nejste empatičtí.
 • Považujete se za perfekcionisty.
 • Vždy si všimnete chyb ostatních.
 • Odsuzuje a kritizujete ostatní za to, že nejsou jako vy.
 • Rozčiluje Vás svérázný styl, zvyky či řeč ostatních.
 • Rychle se rozčílíte.
 • Stupeň Vaší mrzutosti neodpovídá významu toho, nad čím se rozčilujete.
 • Nechápete, proč se ostatní chovají, tak jak se chovají.
 • Hledáte na ostatních spíše chyby než dobré věci.
 • Ve Vašich očích lidi často vypadají hloupě.
 • Můžete působit jako tolerantní, trpěliví a milí, ale uvnitř Vás to vře.

Co Vám může přinést Bachova terapie Buk

 • Budete tolerantní a soucitní k ostatním.
 • Přijmete a oceníte ostatní.
 • Přijmete, že ostatní lidé se na věci dívají jinak a mají jiné zvyky.
 • Jste schopní empatie.
 • Více chválíte a méně odsuzujete.
 • Jste schopní respektovat silné a slabé stránky ostatních.
 • Vidíte pozitiva i v situacích, které nejsou ideální.
 • Jste schopní přijmout osobní kritiku.
 • Vaše kritika je férová a máte dobrý úsudek.
 • Jste schopní kompromisu.

 

Bachovy esence Buk (Beech) Vám může pomoci snížit intoleranci a tvrdost ve sklonu druhé odsuzovat, což je častá příčina neporozumění.

Připravuji originální Bachovy esence (kapky) na míru podle Vašich aktuálních potíží, možná esence buk nabídne pomocnou ruku právě Vám! Kontaktujte mne.